Projecten

Op de kruising van de provinciale wegen N241-N242 bij het Niedorper Verlaat wordt een turborotonde aangelegd en het langzame verkeer worden via parallelwegen om deze rotonde geleid. Voor het langzaam verkeer wordt een nieuwe tunnel onder de N242 gerealiseerd. Door vervanging van de bestaande rolpaalbrug door een nieuwe brug over de Niedorpervaart kan het langzaam verkeer de N241 onderlangs kuisen en kruist de parallelweg met de Niedorpervaart. Onder de nieuwe brug wordt aan beide zijden een wandelroute en een faunapassage aangelegd. De nieuwe brug wordt in het verlengde van de AC de Graaf weg aangelegd, zodat de dubbele T kruising komt te vervallen. De aansluiting van de Laanderweg op de N242 wordt afgesloten. Bij de kruisingen van de N242 met de Molensloot en de Verlengde Westerlangereis worden de bestaande bruggen vervangen en verbreed. Binnen het plangebied wordt een nieuw natuurgebied aangelegd, waarbinnen de compensatie van waterberging en bestaande natuur plaatsvindt.


N242 Verlaat

Vacatures

    • Er zijn op dit moment geen vacatures.
      Maar wij zijn altijd opzoek naar ervaren vlechters.
    • Open sollicitatie