Belangenverenigingen

Om een beter en groter collectief te vormen ten opzichte van derden op het gebied van opleidingen, keuringen, promotie en economie is Spanberg B.V. lid van meerdere belangenverenigingen, waaronder:

RBW Researchgroep BetonWapening. De doelstelling van de RBW is het bevorderen en behartigen van materiële en immateriële belangen van haar leden op het gebied van wapeningsstaal in het algemeen; één en ander in de ruimste zin van het woord. De belangrijkste activiteiten van de RBW zijn:

Beramen en nemen van maatregelen, welke dienstig kunnen zijn voor de gemeen­schappelijke bedrijfsbelangen van haar leden. Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van wapeningsstaal en de toepassingsmogelijkheden daarvan. Vormen van fondsen voor wetenschap­pelijk onderzoek. Verkrijgen van octrooien en verstrekken van licenties. Bevorderen van goed vakonderwijs.

BGA Nederland. De wapeningssector beschikt over een eigen opleidingsinstituut; BGA Nederland B.V., hét kenniscentrum voor de wapeningsstaal branche. Op meerdere plaatsen in het land kunnen jongeren én ouderen in ons vak worden (bij)geschoold of kan een bepaald aspect van de bedrijfsvoering worden onderwezen. Spanberg B.V. biedt hiernaast de mogelijkheid aan tot scholing op verschillende andere niveau’s.

VWN Vereniging Wapeningsstaal Nederland Tot voor kort was de wapeningssector verdeeld over verschillende aandachtsgebieden met voor elk aandachtsgebied een eigen vereniging. De Stichting Promotie Wapeningsstaal (SPW) hield zich voorheen bezig met de promotie van wapeningsstaal en kennisuitwisseling op dit gebied en nevenliggende gebieden. Daarnaast zette het Verbond Ondernemers Gespecialiseerde Aannemers (VOGA) zich landelijk in voor de sociaal-economische belangen van betonstaalverwerkende bedrijven. De VWN heeft al deze gebieden in één organisatie verenigd; een samenwerkingsverband tussen de SPW en de VOGA. In samenwerking met de RBW wil de VWN hiermee meer mandaat creeëren.


Vacatures